Výstavba nového balkonu na střeše bytového domu

Základním požadavkem byl bezúdržbový balkon, který by zapadl do místní zástavby. V rámci bouracích prací byla odnesena půdní dlažba se zásypem a zbouraná dožilá římsa. Poté byly vystavěny opěrné zdi, které plní funkci zábradlí. Aby byly splněny požadavky statika, musel být ukotven železný věnec do stávající cihelné konstrukce, podlaha vyztužena kari sítí a zalita pytlovaným betonem. Poté byl položen na nově vzniklou konstrukci extrudovaný polystyren a střešní krytina, která se navařila na nové oplechování. V rámci dokončovacích prací bylo pověšeno na zakázku dělané zábradlí, které kopíruje vzhled zábradlí v ostatních oknech domu a byla položena betonová dlažba kladená do plastových terčů, aby byla chráněna střešní krytina před protržením.  Samozřejmostí bylo natažení nové fasádní barvy.